Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/12/2021 in all areas

  1. 1 point
    Nu ką tu čia pildai. Pasityčiot nori? Unban suteiktas bus, jei įrodysi, kad tikrai nenaudojai pagalbinių programų ar kitų dalykų, kurie pagerintu žaidimą. Priešingu atveju negausi unban, prašymai ir atsiprašymai nepadės. Prieš naudojant reikia ir žinot atsakomybe. Atmesta! Ps. Nejaugi reiks prie taisyklių pridėt "Atsiprašymai neatleidžia nuo atsakomybės"?

Announcements